AGEL
ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

AGEL

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

İçinde yaşadığımız çevrenin, tabii kaynakları ile korunmasını şirket kültürümüzün değerlerinden olup, çevrenin korunması vicdani ve mesleki sorumluluğumuzdur.

işverenlerine ürün/hizmetlerini sunarken ve kurgularken, yaşam döngüsü yaklaşımını benimseyerek satın alım ve tasarım faaliyetlerini planlamayı,

Çevreyi korumanın ve doğal kaynak tüketimlerinin azaltılmasının şirket çalışanlarının vicdanı ve mesleki bir sorumluluğu olduğu bilincini aşılamayı,

Tüm yatırımlar öncesi işin çevreye olan boyutlarını dikkate alarak operasyonel planlamalar yapmayı, izlemeyi, ölçmeyi ve sonuçlarının performansını değerlendirmeyi hedefler.

Image